MODERNIZACJE UKŁADÓW SMAROWANIA SILNIKÓW 2,0 TDI PD (np. BLB, BRE, BFB...)

Zmiana pompy z wycierającym się napędem imbusowym na przerobioną niestwarzającą już więcej problemów pompę starszego typu.

Objawy: